Mang-aawit. Kompositor. Lyricist.
Isang musikero na may kakayanang gumawa ng ibat-ibang estilo at dyanra ng musika. Naiiba ang tunog
at katangi-tangi ang kaniyang mga awitin at musika, lahat ito ay mabusising niyang ginagawa upang
maintindihan ito ng husto ng ibat-ibang lahi at bansa. Madali para sa kanya ang maki-angkop sa kanyang
kapaligiran, maki halubilo at oberbahan ang mga tao na may ibat-ibang kultura. Sa tulong nito mas
madali siyang nakakagawa ng isang kompsisyon at awitin.

Unang nagtanghal si ADEN RAY sa isang koro ng isang simabahan sa edad na siyam na taong gulang.
Sa loob ng dalawang taon, siya ay naimbitahahan sa siya isang music studio at ipinakilalala sa isang
producer. Ayon san kanya, “For the first time I experienced a professional atmosphere and
expert musicians. Immediately, I felt the connection and began developing my musical
passion.”

Tila napaaga man ang tagumpay ni Aden sa larangan ng musika, positibo naman ang tingin niya dito, "I
like to think that I survived this phase - luckily - in order to evolve deeply as a
musician." Patuloy niyang tatahakin ang kaniyang mithiin sa napiling larangan.
Ang kaniyang impluwensiya sa musika ay mula sa kaniyang interes sa iba’t ibang estilo. “I have never
boxed myself into listening to one type of music," sabi ni ADEN RAY. Mula pa pagkabata,
kinahiligan na niya iba’t-ibang klase ng komposisyon. Mapa pop , electronic , jazz at kahit na musika
mula sa mga 1950s at 60s. At dahil rito, ang estilo at pag-unawa ni ADEN RAY ay lalong nagyabong
kung papaano niya ipahahayag ang kaniyang saloobin gamit ang kaniyang mga awit.
Ang bawat himig at liriko ay mula sa pangaraw-araw niyang karanasan sa buhay. Ayon sa kaniya,
“Whatever genre I am working in, I aim for a sound that has a sensual, strong and is
laden with emotional affect”.

Ang malikhaing adhikain ni ADEN RAY ay pag-isahin ang mundo sa pamamagitan ng musika. Ang
kaniyang musika na may nakakaakit na melodiya at sensuwal na boses, ang kaniyang musika ay patuloy
ang ebolusyon gamit ang kaniyang mga bagong karanasan, sa mga bagong natutunang wika, estilo at
dyanra. Ginagamit ni ADEN RAY ang kaniyang mga karanasang internasyonal at ang kaniyang sariling
talento, upang ibagay sa kung anomang estilo ang mayroon na sa kasalukuyan. At dahil sa kaniyang
angking galing sa pagsabay sa pagbabago ng kulay ng kaniyang musika, ay panigurado na mas marami
ang rebolusyon at ebolusyon sa kaniyang malikhaing pag-unawa.